VšĮ Jonavos ligoninė

Dėl pacientų registravimo VšĮ Jonavos ligoninė Konsultacinės poliklinikos registratūroje pakeitimų 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. V-1842 „Dėl pacientų registracijos asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti gerinimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, siekdamas pagerinti pacientų registravimą konsultacinėms paslaugoms gauti sveikatos priežiūros įstaigose, pavedė įstaigoms atlikti sekančius žingsnius: 1) persvarstyti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius pacientų registracijos tvarką ASPĮ ir pagal poreiki juos pakeisti užtikrinant pacientų skambučių srautų valdymą; 2) įdiegti technines priemones, kurios padidintų pacientų galimybes prisiskambinti į ASPĮ registratūrą ir (ar) užtikrinti grįžtamąjį ryšį (perskambinimą į neatsilieptus skambučius); 3) informaciją apie registratūros darbo organizavimo pokyčius paviešinti įvairiomis komunikavimo priemonėmis (ASPĮ interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, vietos spaudoje ir pan.). Vykdydami ministro sprendimą ir siekdami pagerinti Jonavos rajono gyventojams paslaugų kokybę, kad būtų užtikrinamas pacientų registracijos skambučių atsekamumas ir būtų galima pacientams perskambinti, nepavykus užsiregistruoti telefonu Konsultacinės poliklinikos registratūroje.

I n f o r m u o j a m e:

Pacientai registruojami gydytojų specialistų konsultacijoms VšĮ Jonavos ligoninės Konsultacinės poliklinikos registratūroje sekančiais telefonais:

Mobiliais: +37065849589 ir +37065848366,

Stacionariais: +37034969080; +37034969081.

Labai rekomenduojame pacientams registruotis mobiliaisiais telefonais (+37065849589; +37065848366), kadangi jų pagalba bus užtikrinamas pacientų atsekamumas ir VšĮ Jonavos ligoninės Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojai turės galimybę perskambinti skambinusiam pacientui.

Vykdydami sveikatos apsaugos ministro nurodymą, numatome nuo 2021 m sausio mėn. 1 d. nutraukti pacientų registraciją stacionariais telefonų numeriais ir pereiti į pacientų registravimą tik mobiliais telefonų numeriais.

Būkite sveiki!

Pagarbiai,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Gerbiami Jonavos ligoninės pacientai,

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 07 d. atnaujinta VšĮ Jonavos ligoninės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (planinių stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros bei dienos chirurgijos ir dienos stacionaro paslaugų) teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai Valstybės lygio ekstremaliai situacijai teikimo tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų Nr. V-1553 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei tolimesniais pakeitimais.

Prašome susipažinti su pateikta informacija čia.

Informacija apie vaikų ligų skyriaus vaikų priėmimo kambario darbą skyriaus remonto metu

Džiugiai pranešame, kad nuo 2020-06-23 pradedamas VšĮ Jonavos ligoninės vaikų ligų skyriaus remonto paskutinis etapas.

Informuojame, kad įėjimas į vaikų ligų skyriaus vaikų priėmimo kambarį bus vykdomas per kairėje vidinio kiemelio pusėje esančias duris, pasinaudojant prie jų esančiu skambučiu.

 

Esant sunkiai paciento būklei (dėl apsinuodijimo, traumos, įtariamos neuroinfekcijos, kai dėl judėjimo sutrikimo naudojami neštuvai) kviečiame vykti į suaugusiųjų Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių, kur bus iškviestas vaikų ligų gydytojas ar kitas specialistas.

Darbo dienomis laukiame Jūsų su šeimos gydytojų siuntimais.

Prieš atvykdami, pasiskambinkite skyriaus telefonais: (8 349) 69 126, (8 349) 69 128, (8 349) 69 097. Kilus klausimams, skambinkite nurodytais telefonais.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir tikimės supratingumo bei bendradarbiavimo.

Būkite sveiki!     

Vaikų ligų skyriaus vedėja J. Gasienė

Nuo 2020 m. birželio 1 d. VšĮ Jonavos ligoninės Dantų protezavimo laboratorijoje etapiškai atnaujinamas planinių odontologijos ir dantų protezavimo paslaugų teikimas, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29 d. sprendimu Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapiško atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“.

Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Gerbiami Jonavos ligoninės pacientai,

Nuo 2020 m. birželio 1 d. VšĮ Jonavos ligoninėje atnaujinamas planinių ambulatorinių reabilitacijos (gydytojų specialistų konsultacijų, fizioterapinių procedūrų, kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, hidroterapijos, masažo) paslaugų teikimas, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29 d. sprendimu Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapiško atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“.

Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Gerbiami Jonavos ligoninės pacientai, 

Nuo 2020 m. gegužės 12 d. VšĮ Jonavos ligoninėje atnaujinamas planinių stacionarinių ir ambulatorinių (gydytojų specialistų konsultacijų, nėštumo patologijos dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir ambulatorinės chirurgijos) paslaugų teikimas. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29 d. sprendimais „Dėl planinių ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ (V-1018 ir V-1019) atnaujiname ne daugiau nei 50 proc. teiktų paslaugų. 

 • VšĮ Jonavos ligoninės konsultacinėje poliklinikoje prioritetas teikiamas nuotoliniam paslaugų teikimo būdui, tuo tikslu pakeistas registracijos pas gydytojus specialistus principas – pacientas konsultacijai registruotis gali pats arba kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs situaciją, nuotoliniu būdu konsultuosis su gydytoju specialistu ir TIK gydytojas specialistas priims sprendimą dėl tiesioginės kontaktinės konsultacijos būtinumo.
 • Tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama tik tuomet, kai dėl specifikos paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.
 • Gydytojo specialisto (neurologo, urologo, ginekologo, echoskopuotojo, endokrinologo ir kitų) tiesioginio kontakto konsultacijoms pacientas registruojamas tik po nuotolinės šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto konsultacijos. 
 • Reabilitacijos paslaugos poliklinikoje laikinai neteikiamos. 
 • Planinė stacionarinė pagalba pacientams (ir pacientą lydinčiam asmeniui) teikiama per Konsultacinę polikliniką ar Šeimos gydytojo siuntimu. Stacionarizuojamas pacientas,ne daugiau kaip 48 valandos iki stacionarizavimo, turi turėti COVID-19 tepinėlio tyrimo atsakymą (priešingu atveju paslauga nebus teikiama).
 • Pacientams tepinėlis dėl COVID-19 iš nosiaryklės paimamas mobiliame punkte (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-30 sprendime Nr. V-1053 numatytą tvarką – užregistravus šeimos gydytojui ir vėliau kreipiantis trumpuoju tel. 1808, vykstant į nurodytą mobilų punktą) arba VšĮ Jonavos ligoninė Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje (toliau – PSPS).
 • Atliekant tepinėlio COVID-19 paėmimą PSPS, gydantis gydytojas Jus užregistruos tyrimo atlikimui, nurodydamas tikslią atvykimo datą ir laiką. Neatvykus minėtam tyrimui nurodytu laiku, stacionarizavimas nebus atliekamas

KAIP VISKAS VYKS JONAVOS LIGONINĖJE? 

 • Pacientas atvykęs į LIGONINĘ privalo dėvėti asmeninę veido kaukę.
 • Laukdami patekimo į konsultacinę polikliniką, pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 1 m atstumo, šiam reikalavimui įgyvendinti vadovaukitės ženklinimu prie įėjimų.
 • Į polikliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Prie durų, kurios rakinamos, budės ligoninės darbuotojas, kuris pamatuos Jūsų temperatūrą, turės surinkti informaciją apie Jus, ir paprašys užpildyti trumpą klausimyną, kurį Jūs privalėsite pasirašyti.
 • Patekus į ligoninę, privaloma dezinfekuotis rankas, užsidėti vienkartinius antbačius ir vienkartinę medicininę kaukę, kuriuos Jums paduos prie durų budintis darbuotojas.
 • Patekęs į konsultacinę polikliniką pacientas bus palydėtas prie gydytojo kabineto ir ten turės laukti, kol gydytojas jį priims – be personalo žinios negalima vaikščioti po kitas poliklinikos patalpas, išskyrus tualetą.
 • Poliklinikoje pacientai, laukdami pas skirtingus specialistus, gali sėdėti prie kabinetų, išlaikydami 1 metro atstumą vienas nuo kito (tam jau yra taip sustatytos kėdės, prašome jų nenešioti).
 • Pacientams paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku, apie tai pacientą informuoja registratorius ar jį vizitui registruojantis šeimos gydytojas.
 • Pavėlavus atvykti, pacientas į polikliniką neįleidžiamas.
 • Pacientų planinis stacionarizavimas, turint COVID-19 tyrimo atsakymą (ne daugiau nei prieš 48 val.), vykdomas įprastine tvarka.
 • Išeinant iš įstaigos, prašome nusiimti duotus veido kaukę ir bachilus, išmetant juos į tam skirtas pažymėtas talpas prie išėjimo durų.

 Labai tikimės sklandaus Jūsų ir mūsų sutarimo bei supratimo šiuo sudėtingu mums visiems periodu.

Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems