VšĮ Jonavos ligoninė

Mieli Jonaviečiai, Jonavos ligoninės pacientai, 

Informuojame, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. VšĮ Jonavos ligoninė planinių stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimo neatnaujina. Artimiausia data, kada tą planuojame padaryti - tai antradienis, gegužės 12 diena.

Prašome sekti informaciją VšĮ Jonavos ligoninės internetiniame puslapyje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Labai tikimės sklandaus Jūsų ir mūsų sutarimo bei supratimo šiuo sudėtingu mums visiems periodu. Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Mieli Jonaviečiai, Jonavos ligoninės pacientai,

Pasirodžius viešai informacijai apie medicinos įstaigų darbo atnaujinimą norime aiškiau Jus supažindinti ir informuoti, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 d. nutarimu Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” (galiojančia aktualia redakcija), bei LR SAM – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-29 sprendimais Nr. V-1018 ir V-1019 “Dėl planinių stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų” stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas galime pradėti teikti tik parengę Planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo planą, kurį dar turime raštiškai suderinti su infekcijų kontrolės specialistu, su paslaugas dėl COVID-19 ligos organizuojančia gydymo įstaiga (mūsų konkrečiu atveju LSMUL Kauno klinikomis), patvirtinus įstaigos vadovo parašu nusiųsti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bei raštiškai supažindinti visus įstaigos darbuotojus. Tad kaip matote, darbų pasiruošimui Jus priimti turime tikrai daug, todėl norime Jūsų paprašyti supratimo ir kantrybės.

Intensyviai ruošiamės Jūsų priėmimui, kurį planuojame atnaujinti nuo 2020 m. gegužės 11 d. Informaciją apie patikslintą datą, pacientų srautus, jų valdymą ir parengtas ligoninės tvarkas pateiksime viešai Jūsų žiniai.

Labai tikimės sklandaus Jūsų ir mūsų sutarimo bei supratimo šiuo sudėtingu mums visiems periodu. Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Gerb. gimdyvės, 

Informuojame, kad jeigu Jums yra nustatytas ar įtariamas COVID-19 (KORONAVIRUSO) atvejis (nustatė šeimos nariui (-iams), kontaktavote su giminaičiu, bendradarbiu ar kitu pažįstamu asmeniu, kuriam galėjo būti ar yra nustatytas COVID-19), kviesdamos greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) ekipažą telefonu, privalote apie tai informuoti operatorių bei atvykstantį personalą ir Jūs būsite transportuojamos į įstaigas, kuriose priimami pacientai su COVID-19 (KORONAVIRUSO) infekcija.

Esant skubiosios pagalbos atvejui, gydytojas ir akušeris, dėvėdami asmenines apsaugos priemones (toliau - AAP) apžiūrės Jus ir įvertinę Jūsų būklę priims sprendimą dėl transportavimo. Jei Jums įtariama COVID-19 infekcija ir esate netransportabili, pagalba bus suteikiama ekstrinėje įstaigos gimdykloje. Po gimdymo, naujagimis ir Jūs būsite transportuojami į Kauno klinikinę ligoninę. Jei esate transportabili, apžiūrėjus gydytojui, Jūs būsite pervežama į Kauno klinikinę ligoninę. Klinikinių situacijų atveju, kuomet bus reikalingas akušerinio personalo dalyvavimas - Jus su GMP palydės mūsų įstaigos akušeris dėvintis AAP.

 

                                                                                                                                   Nuoširdžiai dėkojame,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

  • Konsultacinės poliklinikos personalo darbo grafikas nesikeičia. Visi darbuotojai ar budintis gydytojas turi būti savo darbo vietose numatytu laiku.
  • Pacientai, kurie turi atvykti pakartotinai konsultacijai (kuriems buvo paskirti instrumentiniai ar laboratoriniai tyrimai, paskirta atvykti pakartotinai po paskirto gydymo ar operacijos) bus konsultuojami telefonu. Konsultacijas telefonu atliks gydytojai ir slaugytojai darbo ambulatoriniuose padaliniuose metu.
  • Iš anksto pirmam vizitui užsiregistravę pacientai turės kreiptis į savo šeimos ar kitą, siuntimą išrašiusį gydytoją, ir pakartotinai aptarti neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinumą.
  • Esant neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinybei, siunčiantys gydytojai tai telefonu galėtų aptarti su Jonavos ligoninėje budinčiais gydytojais. Gydytojų specialistų kontaktiniai tel. nr.
      Vedėja (8349) 69108 (skambinti iki 11:00)
      Vyr.slaugytoja (8349) 69094 (skambinti iki 15:00)
      Med. registratūra (8349) 69080, (8349) 69081 (skambinti iki 18:00)
      Traumatologinis kab. (8349) 69132
  • Gydytojas, įvertinęs, kad reikalinga neatidėliotina ambulatorinė paslauga, informuoja pacientą, kad jam bus paskirtas konsultacijos laikas, užrašo kontaktinius paciento duomenis ir perduoda juos Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojams.
  • Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojai užregistruoja ir turimais kontaktiniais duomenimis informuoja pacientą apie neatidėliotinos ambulatorinės paslaugos laiką.
  • Esant galimybei ambulatorinių paslaugų teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu, tai fiksuojant medicininėje dokumentacijoje: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, pakartotinos konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.
  • Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka nesikeičia. Būtinoji pagalba teikiama Priėmimo - skubiosios pagalbos, Vaikų ligų skyriuose. Gydytojai otorinolaringologai ir oftalmologai būtinąją pagalbą teikia Konsultacinės poliklinikos kabinetuose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir siekiant užkirsti kelią tolesniam naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimui, VšĮ Jonavos ligoninė nuo kovo 16 d. imasi visų nurodytų saugumo priemonių.

Ligoninėje atšaukiamos visos suplanuotos planinės hospitalizacijos ir operacijos, kurių atidėjimas kritiškai nepablogins paciento būklės, atšaukiamos ambulatorinės konsultacijos, tyrimai, reabilitacijos paslaugos. Jonavos ligoninė teiks tik skubią ir neatidėliotiną pagalbą, kurios nesuteikus grėstų pavojus paciento sveikatos būklei ir gyvybei.

Pacientai nebus registruojami konsultacijoms, stacionarinei hospitalizacijai, operacijoms, reabilitacijos procedūroms.

Dėl atšaukiamų planinių operacijų pacientai prašomi susisiekti su skyriumi, kur bus patikslinti jų kontaktai ir aptarta, kaip bus suplanuota operacija ateityje.

Iš anksto pirmam vizitui užsiregistravę pacientai turi kreiptis į savo šeimos ar siuntimą išrašiusį gydytoją ir aptarti neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinumą.

Konsultacinės Poliklinikos kontaktiniai telefonų numeriai, kuriais gali konsultuotis kitų įstaigų gydytojai:

Vedėja (8349) 69108 (skambinti iki 11:00)
Vyr.slaugytoja (8349) 69094 (skambinti iki 15:00)
Med. registratūra (8349) 69080, (8349) 69081 (skambinti iki 18:00)
Traumatologinis kab. (8349) 69132

Laikini ribojimai bus taikomi iki kovo 30 d., o esant reikalui – pratęsti.

Dėkojame jums už supratimą ir kantrybę, kurios šiuo periodu mums visiems labai prireiks. Būkite sveiki.

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems