VšĮ Jonavos ligoninė

Siekiant ugdyti ir stiprinti VšĮ Jonavos ligoninėje dirbančių specialistų psichologinį atsparumą bei bendradarbiaujant su BĮ Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuru 2022 m. gegužės 24 d. ir 31 d. vyko dviejų dienų  ,,Mindfulness (įsisamoninimu) grįsto streso ir emocijų valdymo" mokymai.

Lekt. psichologė Eglė Masalskienė mokymų dalyviams perteikė teorines ir praktines žinias: kaip būti dėmesingesniais ir susikaupusiais, išmokti pripažinti savo mintis, jausmus, kūno pojūčius bei emocijas, daryti ,,Pauzes"   ir kt.

Mokymų dalyviai įspūdžiais pasidalino tarp kolegų, ėmė taikyti gautus patarimus, jausti pokyčius, todėl dėkojame Jonavos VSB psichologei Gintarei Skačkauskienei už tarpininkavimą bei tikimės tolimesnio bendradarbiavimo sveikatinant visuomenę!

Daugiau apie organizuojamus renginius visuomenei rasite nuorodoje https://jonavavsb.lt arba socialiniame tinkle https://www.facebook.com/JonavaVSB

VšĮ Jonavos ligoninėje padidėjus gimdymų skaičiui ir gimdymo palatų užimtumui teko padidinti gimdyvių palatų kiekį siekiant, kad būsimos mamos jaustųsi patogiai ir saugiai. Pertvarkant skyriaus palatas, iškilo naujagimių vystymo staliukų trūkumo problema, kurią geranoriškai ir operatyviai padėjo išspręsti Jonavos Baldai Jums kolektyvas ir asmeniškai direktorius Alfonsas Meškauskas. Greitų sprendimų dėka, VšĮ Jonavos ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriui buvo pagaminti 4 naujagimių vystymo staliukai užtikrinantys pagimdžiusioms mamytėms saugią vaikučio priežiūrą.

Akušerijos ginekologijos skyriaus kolektyvas džiaugiasi kokybiškais baldais ir UAB „Baldai Jums“ darbuotojų profesionalumu bei geranoriška pagalba.
VšĮ Jonavos ligoninės administracija dėkoja įmonės kolektyvui perduodama didžiausią darbuotojų padėką įmonės vadovui A. Meškauskui bei visiems prisidėjusiems prie šio reikalingo sprendimo.

 VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Ateinant mažyliui į pasaulį, jauniesiems tėveliams atsiranda papildomų rūpesčių, kaip sklandžiai užtikrinti pirmąsias naujagimio dienas ir atsirandančius vaikučio poreikius. Jaunoms šeimoms neretai iškyla naujų sunkumų kaip subalansuoti šeimos biudžetą, kad naujagimiui pirmosios dienos prabėgtų ramiai ir prasmingai. Jonavos savivaldybės meras ir Jonavos rajono savivaldybės taryba, skatindami gimdymus ir palaikydami jaunas šeimas bei atsižvelgdami į demografinę situaciją rajonuose, priėmė sprendimą Nr. 1TS-58 nuo 2022 m. balandžio 21 d.: „jog kiekvienai šeimai, kurios naujagimis gimė VšĮ Jonavos ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje, nepriklausomai nuo to kur yra deklaruota tėvelių gyvenamoji vieta, skirti vienkartinę 129 Eur išmoką.“ Kviečiame jaunas šeimas pasinaudoti skatinimo galimybe bei atvykti susipažinti ir gimdyti Jonavos ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje. Skyriaus personalas maloniai pasiruošęs priimti būsimąsias mamas !!!.

Esant poreikiui pasikonsultuoti su Jonavos ligoninės gydytoju akušeriu ginekologu galima telefonu 8-349-69112.

Gerbiamos slaugytojos, mielos kolegės, – sveikiname profesinės šventės proga, didžiuodamiesi Jūsų kruopščiu ir pasiaukojančiu rūpesčiu pacientais, Jūsų neišsenkama energija, dėmesiu tiems, kurie labiausiai reikia šilumos bei pagalbos ligos metu, nesvarbu ar jis būtų vaikutis ar daug gyvenimę patyręs senolis, Jūsų kantrybe bei meile sergančiam, prašančiam pagalbos, kenčiančiam ar vienišam. Telydi Jus namiškių ir artimųjų šiluma, atjauta, supratimas, būkite reikalingos ir būkite apsuptos dėkingumo tų, kurie niekados nepavargsta Jūsų laukti, kuriems buvote ir liekate nepakeičiamos.

Būkite laimingos, sveikatos, kantrybės ir begalinės ištvermės Jums !!!

Jonavos ligoninės administracija.

Jonavos rajono savivaldybės Meras M. Sinkevičius ir savivaldybės administracija kaip ir kiekvienais metais sveikina Jonavos rajono gydytojus, slaugytojus, slaugytojų padėjėjus bei kitus sveikatos sistemos darbuotojus su artėjančia profesine švente bei organizuoja viešą pasveikinimo renginį Jonavos kultūros centre.

VšĮ Jonavos ligoninės kolektyvas šios gražios iniciatyvos dėka turi galimybę viešai pasveikinti nusipelniusius savo bendradarbius ir pasidžiaugti jų darbine sėkme. Šiais metais kolegos apdovanojimui išrinko šiuos gydytojus, slaugytojus, bei slaugytojo padėjėjus: 

  • Laboratorijos skyriaus vedėją Vidmantę Majauskienę, už laboratorinės medicinos vystymą ir naujų technologijų įdiegimą;
  • Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos laikinai atliekančią vedėjos funkcijas Vandą Vilpišauskaitę už reabilitacijos paslaugų užtikrinimą pacientams COVID-19 pandemijos laikotarpiu;
  • Konsultacinės poliklinikos vyresniąją slaugytoją Auksę Galeckienę už puikų Konsultacinės poliklinikos darbo koordinavimą bei dėmesį pacientams;
  • Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją Liną Jankuvienę už Kraujo tarnybos darbo užtikrinimą, kad pacientai laiku gautų kraujo komponentus;
  • Anesteziologijos reanimacijos skyriaus slaugytojo padėjėją Veroniką Levinskienę už kruopštų ir rūpestingą darbą operacinės padalinyje.

 

Džiaugiamės mūsų šauniais darbuotojais, jų atsidavimu, motyvacija bei dėkojame rajono savivaldybei už nuolatinį dėmesį sveikatos priežiūros sričiai.

 

Jonavos ligoninės administracija

Ligoninės Stebėtojų tarybos pirmininkė J. Gumaniukienė bei tarybos nariai, aktyviai dalyvaudami Įstaigos priežiūros veikloje, susipažino su Įstaigos metinės finansinės atskaitomybės dokumentais ir pateikė pastabas dėl Įstaigos finansinės būklės. Vadovaujantis LR Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės rengimo reikalavimais bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-0100, VšĮ Jonavos ligoninės administracija pristatė parengtą finansinių bei veiklos ataskaitos rinkinį už 2021 metus bei paaiškinimus dėl veiklos rezultatų. Tenka konstatuoti, kad 2021 metais Įstaigos veikloje fiksuojamas nuostolis (grynasis perviršis ar deficitas buvo – 356130,28) kurį didžiausia apimtimi sąlygojo COVID-19 pandemija bei įvestas karantinas. Šios pagrindinės priežastys įtakojo, jog Įstaiga negalėjo funkcionuoti pilnu pajėgumu. Didžiausią nuostolį sudarė medikamentų bei medicinos priemonių išlaidos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui. Įstaigai pavyko neviršyti darbuotojų darbo užmokesčio skirtų lėšų normatyvo (84 proc. be mokesčių Sodrai pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 1TS-39), tačiau teko konstatuoti, kad medikamentų, laboratorinių tyrimų išlaidos padidėjo ženkliai. Šios ir augančios infrastruktūrinės išlaidos ligoninės finansinėje perspektyvoje išlieka kaip grėsmės Įstaigos finansiniam stabilumui, ypač dėl augančių šildymo, elektros, paslaugų, medikamentų kainų.

Ligoninės administracija informavo jog vykdant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos kolektyvines nuostatas 2021 m. lapkričio 15 d. Nr. S-234, nuo balandžio mėnesio, kylant minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui bus atliekami darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiai. Darbo užmokesčio pakėlimo lėšos yra numatytos Kauno teritorinių ligonių kasų sutartyje su VšĮ Jonavos ligonine.

Stebėtojų tarybos pirmininkė akcentavo jog finansinės drausmės laikymasis ir išlaidų suvaldymas yra pagrindinis VšĮ Jonavos ligoninės administracijos tikslas. Kiekvienas finansinis sprendimas turi būti pasvertas, Įstaiga turi rasti svertus finansiniam stabilumui pasiekti. J. Gumaniukienė rekomendavo parengti finansinio stabilizavimo priemonių planą, pateikė kritines pastabas dėl parengtos „Darbo apmokėjimo tvarkos“. Stebėtojų taryba pabrėžė vykdomos SAM reformos bei pertvarkos grėsmes, todėl kalbant apie Įstaigos veiklos galimybes ir paslaugų spektrą bus reikalaujama VšĮ Jonavos ligoninės administracijos sprendimų ilgalaikiškumo ir tvarumo.

Finansinės atskaitomybės dokumentams – pritarta.

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems